Obowiązek informacyjny RODO

Image

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Optyczny M.Szwed Dypl. Optyk, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 27 oraz ul. Krakowska 20.


I. Podstawa zakres i cel przetwarzania danych osobowych

  1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe zwykłe (imię, nazwisko, numer telefonu, email) na podstawie zawartej z Państwem umowy ponieważ są one niezbędne w celu wywiązania się z zawartej umowy sprzedaży lub też świadczenia dla Państwa usług. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
  2. Przetwarzamy również Państwa dane osobowe określone powyżej na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci organizowania programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, jak również w celu prawidłowego rozwiązywania ewentualnych sporów dotyczących świadczonych przez nas usług oraz dochodzenia roszczeń.
  3. Celem przetwarzania Państwa Danych osobowych jest prawidłowe wywiązanie się z zawartej umowy sprzedaży lub świadczenia usług.


II. Odbiorcy danych osobowych

  1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być Narodowy Fundusz Zdrowia, zewnętrzne firmy księgowe, lekarze z którymi współpracujemy wykonujący u nas badania oraz w przypadku kontaktu przez stronę internetową firmy hostingowe.
  2. Nie przekazujemy Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


III. Czas przetwarzania danych osobowych

  1. Państwa dane osobowe podane w związku z umową będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu ze względu na czas przedawnienia maksymalnie przez okres 10 lat.
  2. W przypadku gdy zostanie wystawiona faktura Vat Państwa dane osobowe będą przechowywane nie krócej niż przez 5 lat ze względu na wymogi podatkowe i rachunkowe.


IV Prawa osoby której dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszelkie wnioski dotyczące wskazanych powyżej praw prosimy kierować na adres email kontakt@salonyszwed.pl